W imieniu Stowarzyszenia Dać siebie innym dziękujemy Darczyńcom, a szczególnie #piekarniecukiernieputka#mediatouch (transport) za przekazanie 350kg wyrobów piekarniczo-cukierniczych dla 315 osób bezdomnych na Wigilię. Schronisko dla Osób Bezdomnych i Najuboższych w Bobrowcu i Praskie Centrum Pomocy Bliźniemu Monar-Markot w Warszawie. Wdzięczność oraz uśmiech to największa zapłata i nadzieja warta w dostrzeganiu drugiej osoby poprzez wsparcie i pomoc. Serdecznie dziękujemy Kubusiowi i Jankowi Nowakom za zaangażowanie oraz pomoc.