W imieniu własnym i Stowarzyszenia Dać siebie innym dziękuję
Piekarniom Cukierniom Putka za przekazanie 1000 kg wyrobów Cukierniczych na Wigilię, Darczyńcom, Kubie i Janowi Nowak oraz Marcinowi za transport Media Touch. Produkty przekazaliśmy Praskiemu Centrum Pomocy Bliźniemu Monar-Markot, Schronisku dla Osób Bezdomnych z Usługami Opiekuńczymi Markot oraz Fundacji Kapucyńskiej im. bł. Aniceta Koplińskiego dla 800 osób bezdomnych.
#piekarniecukiernieputka
#mediatouch