W imieniu własnym i Stowarzyszenia Dać siebie innym zapraszam na 25. jubileuszową akcję poboru krwi , która odbędzie się w dniu 15 listopada 2019 r. w godz. 9:00 – 14:00 w Budynku Bolero, ul. Równoległa 4a niedaleko stacji WKD Raków.

W ramach akcji można oddać płytki i krew na Stacji Krwiodawstwa i krwiolecznictwa przy ul. Saskiej 63/75 w godz. 7:00 – 17:00.

Krew i płytki z akcji przekażemy Szpitalom Onkologicznym Województwa Mazowieckiego.

Janusz Bukowski