Pralka dla Domu Pomocy Społecznej Kraft Haus

Miło jest nam powiadomić, że Stowarzyszenie Dać siebie innym, jako darowizna zakupiło i przekazało pralkę dla 72 pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej Kraft Haus. Dom przeznaczony jest dla osób przewlekle psychicznie chorych. Założycielem i organem prowadzącym placówkę jest Kujawsko – Pomorska Fundacja Pomocy Osobom Starszym i Niepełnosprawnym.

Read more