W imieniu własnym i Stowarzyszenia Dać siebie innym serdecznie dziękuję krwiodawcom. Klub HDK 77 który obchodzi 10 lat /2011-2021/. Na obecną chwilę mamy zarejestrowanych 9401 krwiodawców, którzy oddali krew pełną: 2494,019 tys. litrów, osocze: 3795,58 tys. litrów, płytki: 6808,63 tys. litrów co w przeliczeniu stanowi 3225,650 tys. litrów krwi !!!
Jeszcze raz dziękuję życząc dobrego spokojnego i ZDROWEGO Nowego Roku 2022. Jednocześnie zapraszam do klubu bo warto dać siebie dla drugiego człowieka ratując mu zdrowie i życie!!!